Przetargi

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy NOMA 2 Sp. z o.o. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 10.04.2019 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania ze względu na brak ofert.

Katowice, 10.04.2019r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania ze względu na brak ofert.

Katowice, 10.04.2019r.