Przetargi

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy F.P.U.H. ZAKTIM.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

Katowice, 25.07.2019r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe.

Katowice, 25.07.2019r.