Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Udziałowcami Spółki są:
Węglokoks S.A. – 59,38%
Stalexport Autostrady S.A. 40,62%

Rada Nadzorcza
Krzysztof Rewers – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Bijak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Monika Raiwa – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki
Ryszard Krzeszowiak – Prezes Zarządu
Andrzej Kluba – Wiceprezes Zarządu