Postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w dwóch wariantach: za 2019 rok oraz za rok 2019 i 2020 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań

Data publikacji: 16.09.2019