Przetargi

Szanowni Państwo


„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na dostarczenie centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru do budynku w Katowicach przy ulicy Pszczyńskiej 10.

Wymagania:
1. Centrala musi współpracować z istniejącymi elementami systemu (czujki firmy POLON).
2. Centrala musi obsługiwać co najmniej 4 linie dozorowe.
3. Centrala musi obsługiwać co najmniej 90 czujek na 1 linii dozorowej.

Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto + Vat.
2. Czas realizacji od podpisania umowy.

Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 29.01.2018 r.
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt e-mail: biesiadeckikrystian@gmail.com

Katowice, 17.01.2018 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Noma2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 30.11.2017r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 25.10.2017 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 13 października 2017 roku wybrała firmę POL-TAX 2 Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do badania Sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

Katowice, 18.10.2017 r. 

Zarząd "Biura Centrum" Sp.z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy BESTPOL- Andrzej Grolik.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 21.09.2017 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp.z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy F.P.U.H. ZAKTIM Mariusz Brzychcy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

Katowice 5 lipca 2017r.