Kontakt

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Ryszard Krzeszowiak
tel. 32 207 21 82

Wiceprezes Zarządu Andrzej Kluba
e-mail: a.kluba@biurocentrum.com.pl
tel. 32 207 22 08

Dział Techniczny

Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych
Prokurent
Leszek Nowak
tel. 32 207 21 82
e-mail: l.nowak@biurocentrum.com.pl

Elżbieta Kochańska
tel. 32 207 21 82
e-mail: e.kochanska@biurocentrum.com.pl

Księgowość

Pełnomocnik Zarządu ds. Księgowo-finansowych
Adrian Kaczmarek
tel. 32 207 22 09
e-mail: a.kaczmarek@biurocentrum.com.pl

Anna Musiał
tel. 32 207 22 06
e-mail: a.musial@biurocentrum.com.pl

Kadry

Karolina Knapik
tel. 32 207 22 02
e-mail: k.knapik@biurocentrum.com.pl

Wynajem powierzchni biurowej, konferencyjnej, reklamowej

Małgorzata Surniak
tel. 32 207 22 05
e-mail: m.surniak@biurocentrum.com.pl

Restauracja, usługi cateringowe

Katarzyna Kołodziej
tel. 32 207 27 77
e-mail: gastronomia@biurocentrum.com.pl