Aktualności

14.12.2017

 "Biuro Centrum" Sp. z o.o. jak co roku wzięło aktywny udział w akcji charytatywnej  Szlachetna Paczka. Wspomogliśmy logistycznie magazyn główny Szlachetnej Paczki w Katowicach. 

26.09.2017

„Biuro Centrum” Sp. z o.o. włączyło się czynnie w akcję Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. zbierania nakrętek na rzecz wsparcia działalności Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

20.07.2017

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2017r. „Biuro Centrum” Sp. z o.o. poszerza swoje usługi o dostawę światłowodowego łącza internetowego.

28.03.2017

Pierwsza edycja Pucharu Polski w biegu po schodach Węglokoks Cup odbyła się 19 lutego w budynku Biuro Centrum w Katowicach.