Przetargi

Zarząd "Biura Centrum" Sp.z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy F.P.U.H. ZAKTIM Mariusz Brzychcy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

Katowice 5 lipca 2017r.

Zakres obowiązków:
- zapewnienie dobrej organizacji pracy w kuchni,
- nadzorowanie jakości serwowanych dań,
- przestrzeganie obowiązujących norm i standardów,
- tworzenie ofert kulinarnych
- tworzenie kart menu,
- podejmowanie inicjatyw we wprowadzaniu nowych potraw,
- nadzór nad procesem zamówień surowców i towarów,
- racjonalne gospodarowanie towarem oraz nadzór nad gospodarka magazynową

Wymagania:
- doświadczenie na stanowisku kucharza minimum 3 lata,
- wiedza z zakresu GMP/GPH/HACCP,
- umiejętności organizacji pracy kierowania podległym zespołem pracowników,
- wysoka kultura osobista,
- innowacyjność, kreatywność i pomysłowość,
- dyspozycyjność

Oferujemy:
- stałe zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę,
- śniadania pracownicze,
- program bonów obiadowych,
- pracę z doświadczonym personelem,
- przyjazną atmosferę
- atrakcyjne zarobki, pakiet socjalny


CV prosimy nadsyłać do 28 sierpnia 2017 roku na adres „Biuro Centrum” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 , 40 -085 Katowice z dopiskiem „Restauracja Pod Wieżami”

lub przesyłać mailem na adres m.surniak@biurocentrum.com.pl z kopią do gastronomia@biurocentrum.com.pl

Katowice, 04 lipca 2017r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp.z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Marian Nawrot i Wspólnicy s.c. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 26 czerwca 2017 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy BHP PROTECT SYSTEM. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

 Katowice, 12.06.2017r.

Zarząd „Biura Centrum” Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy „Twój Strażak”.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postepowaniu ofertowym.

 

Biuro Centrum Sp. z o.o. w Katowicach ul. Mickiewicza 29 ogłasza o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji na świadczenie obsługi obiektu „Biuro Centrum” w zakresie ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferty z opisem prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i oferowanym zakresem usług oraz miesięcznym wynagrodzeniem brutto za świadczone usługi prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 10.03.2017 r.

Przy wyborze ofert, Spółka będzie się kierowała oferowanym wynagrodzeniem za świadczone usługi oraz kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie obsługi lub nadzorowaniem stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.

W sprawie dodatkowych informacji i wizji obiektu proszę się zwrócić do Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowak tel. 32 207-21-82.