Postepowanie w trybie konkursu ofert na świadczenie usługi mycia i konserwacji elewacji wraz z powierzchniami szklanymi.

„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ul. Mickiewicza 29 ogłasza konkurs ofert na wykonanie usługi mycia i konserwacji elewacji wraz z powierzchniami szklanymi. Oferty obejmujące: 1) cenę za robociznę, 2) cenę za materiały pomocnicze, 3) czas realizacji, 4) referencje, prosimy składać do 30 marca 2017 roku w biurze Spółki (pok. 189). W załączeniu publikujemy przedmiar robót dla przedmiotowej usługi. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panią Elżbietą Kochańską – specjalistą ds. techniczno-eksploatacyjnych tel. 32/207 2182. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postepowania ogłaszający nie ponosi kosztów postepowania.

Pobierz informację pobierz

Podziękowanie za udział w postepowaniu ofertowym

Szanowni Państwo

Zarząd „Biura Centrum” Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy P.H.U. „KARIZ” – Ryszard Dobrski. Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w postępowaniu ofertowym.

Postępowanie w trybie negocjacji na świadczenie obsługi obiektu „Biuro Centrum” w zakresie ppoż.

Biuro Centrum Sp. z o.o. w Katowicach ul. Mickiewicza 29 ogłasza o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji na świadczenie obsługi obiektu „Biuro Centrum” w zakresie ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferty z opisem prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i oferowanym zakresem usług oraz miesięcznym wynagrodzeniem brutto za świadczone usługi prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 10.03.2017 r.

Przy wyborze ofert, Spółka będzie się kierowała oferowanym wynagrodzeniem za świadczone usługi oraz kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie obsługi lub nadzorowaniem stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.

W sprawie dodatkowych informacji i wizji obiektu proszę się zwrócić do Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowak tel. 32 207-21-82.

Podziękowanie za udział w postępowaniu na świadczenie usług prawniczych

Szanowni Państwo

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w postępowaniu na świadczenie usług prawniczych.
Wyrażam uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie ofert. Po starannym rozważeniu wszystkich ofert, telefonicznie zostanie nawiązany kontakt z wybraną kancelarią celem podjęcia dalszych negocjacji.

Z poważaniem,

Ryszard Krzeszowiak
Prezes Zarządu
Biuro Centrum Sp. z o.o.

Korzystanie z witryny oznacza, że akceptujesz politykę prywatności

Copyright © 2017 Biuro Centrum

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy ma możliwość wyłączenia ich
w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. więcej w naszej Polityce prywatności Zamknij